Welkom bij de Claimscheck
Validatiesoftware voor claims

Claimscheck is het meest uitgebreide online anti-fraude platform voor het valideren van claims op identificeerbare eigendommen, toegankelijk via website of API.

Deze dienst biedt bedrijven die betrokken zijn bij de behandeling van claims een zeer krachtige validatie tool die helpt bij het afhandelen van rechtmatige claims. Het helpt tevens onrechtmatige claims te herkennen en te voorkomen. Kosten en de duur van het proces rondom de claim kunnen hiermee drastisch omlaag gebracht worden.

INLOGGEN